Preventie is de beste remedie tegen verzuim

Als er toch verzuim optreedt dan is deskundigheid en het inzetten van de beste instrumenten van belang. Snel, resultaatgericht en volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). In de WVP staan regels waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar. Als u uw dossiers niet goed heeft ingericht kan dit vervelende gevolgen hebben.

Uw eigen regie op verzuim

Als werkgever voert u zelf (mede) de regie over uw verzuimbegeleiding. Hierbij krijgt u on-line toegang tot het beveiligd deel van onze uiterst geavanceerde verzuimapplicatie. Een veelzijdig automatiseringssysteem, nagenoeg zonder papierstromen. Daar kunt u afspraken maken voor uw mensen in de voor u gereserveerde ruimte in de agenda’s van onze professionals. U werkt binnen ons systeem direct samen met onze professionals. Dossiers zijn door de inrichting van onze verzuimapplicatie altijd compleet en opgebouwd volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

U neemt het initiatief en geeft daarbij aan welke actie u wanneer van ons verwacht, zoals de bezoeken van uw medewerker, of het versturen van een uitnodiging voor het spreekuur. We leggen de afspraken tussen bedrijfsarts, adviseur, medewerker en werkgever ter plaatse vast. Onze bedrijfsartsen hebben een verwijsfunctie en kunnen zo nodig uw medewerker rechtstreeks en digitaal doorverwijzen naar de behandelende sector of interventiespecialist.

Op weg naar eigen regie

Wij helpen u graag met het opzetten van een eigen regiemodel voor uw verzuimbegeleiding. Niet alle organisaties hebben hun verzuimbegeleiding verantwoord ingericht. Toch is het heel raadzaam om dit wel te doen, de WVP vereist dit.

Tips

Het bespreken van het Huis van werkvermogen met een van onze adviseurs, geeft u inzicht in alle aspecten die met veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw mensen en uw organisatie te maken hebben.

Onze Organisatiescan resulteert in een blauwdruk van alle goede punten èn verbeterpunten ten aanzien van preventie en verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding toch liever uitbesteden?

Wilt u als werkgever liever dat onze professionals u volledig ‘ontzorgen’. Dan bieden wij de mogelijkheid tot het afnemen van een verzuimpakket. U hebt dan keuze tussen een basis of compleet verzuimpakket waarmee u voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Naast goede begeleiding van uw medewerkers u meer grip krijgt op uw verzuimkosten.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.