Preventie is gedeelde verantwoordelijkheid

De positieve rol van de preventieve aanpak wordt door steeds meer organisaties herkend en erkend. Als werkgever hebt u er alle belang bij dat uw mensen dagelijks gezond en gemotiveerd aan de slag gaan en het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te weten waar bepaalde gezondheidsrisico’s liggen. In onze zienswijze op het ‘Huis van werkvermogen’ betekent dit dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt. Die durven wij dan ook uit te spreken richting uw mensen. Want veel onderdelen in het huis van duurzame inzetbaarheid moeten door uw mensen opgepakt worden en andere onderdelen door uw organisatie.

Begin met inventariseren

Als de risico’s en de positieve punten worden onderkend en aangepakt, wordt de preventieve aanpak een vorm van bewaking en bescherming van de individuele, algehele gezondheid van uw mensen. Een gezonde basis zorgt immers voor meer werkplezier, betere prestaties en minder ziekteverzuim. Daarnaast brengen verzuim en problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden ook nog eens flinke consequenties met zich mee. Bijvoorbeeld in de vorm van stagnatie van de bedrijfsprocessen, kosten voor inhuur van vervangende mensen en verzuimkosten. Maar er valt veel te beperken of, beter nog, te voorkomen. ‘Je hoeft ook niet ziek te zijn om beter te worden!.’ Om uw gehele arbeidsomstandighedenbeleid te inventariseren is onze Organisatiescan een betrouwbare blauwdruk en een praktisch vertrekpunt. Samen met u willen wij uw mensen bewust(er) maken van hun persoonlijke gezondheidssituatie en hen daarnaast ook nog motiveren en faciliteren om hiermee zelf aan de slag te gaan. Preventief gezondheidsmanagement betekent winst op alle fronten. Voor u als werkgever en voor uw mensen.