Het Huis van werkvermogen èn duurzame inzetbaarheid

 

Rendabele continuïteit

Het huis van werkvermogen bevat alle elementen die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van mensen, voor hun werk en voor de organisatie waarbinnen zij werken.

Dit huis dient op orde te worden gehouden: door te investeren in het onderhoud kan langdurige uitval worden voorkomen, en blijven mensen gezonder, langer en gelukkiger aan de slag. Hierdoor leveren zij een optimale bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Dit is ook voor de rendabele continuïteit van de organisatie van belang.

Samen verantwoordelijk

In onze optiek is dit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker ѐn van de werkgever/leidinggevende. De status van het huis van werkvermogen dient regelmatig bekeken te worden: daarbij is het gebruik van een korte vragenlijst (de WAI oftewel de Work Ability Index) bij uitstek geschikt.

Deze vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd. Het is een instrument dat een geringe investering vraagt en makkelijk kan worden ingezet en een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van uw organisatie.