Inzetbaarheidsscan

De inzetbaarheidsscan is  een vragenlijst, die periodiek wordt aangeboden aan de medewerkers. Deze geeft ingevuld een beeld van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.Naast gezondheid wordt gekeken naar competenties en werkmotivatie.

Is daar aanleiding toe dan volgt  een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts, waarna vervolgactiviteiten kunnen worden ingezet,  met de bedoeling om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen en gezondheidsschade en  uitval in te toekomst te voorkomen.

De privacy van de medewerker wordt hierbij strikt gehanteerd.