Re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap

Wij zijn gespecialiseerd in het succesvol re-integreren van mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en met name voor starters vanuit een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor deze groep kan zelfstandig ondernemerschap een goede oplossing zijn, maar ook voor werkgevers, omdat in het kader van de Wet verbetering poortwachter 2e spoor, succesvol re-integreren van uw mensen tevens een grote kostenbesparing oplevert.

Onze bedrijfseconomische en arbeidsdeskundige expertise is groot. Wij begeleiden uw medewerkers, als zij niet meer binnen uw organisatie kunnen werken, naar succesvol ondernemerschap en hebben een groot netwerk dat wij hiervoor kunnen inzetten.

Bewezen succesvol

Eén-op-één begeleiding binnen een uitgekiend concept maakt dat wij een hoog en verifieerbaar slagingspercentage hebben dat jaarlijks boven de 70% uitkomt.