Re-integratie 2e spoor

Als binnen de eigen organisatie een reëel en duurzaam perspectief ontbreekt.

Wanneer een medewerker voor een duurzaam arbeidsperspectief aangewezen is op externe herplaatsing, dan is het 2e spoor re-integratie aan de orde. Onze aanpak is compleet, doordacht en efficiënt. Loopbaandiagnostiek en actieve arbeidsbemiddeling maken deel uit van het concept. Over het verloop onderhouden wij een goede afstemming met onze opdrachtgever en wij zorgen voor een dossier dat proces en acties helder in kaart brengt.

Re-integratie 3e spoor, vanuit de WGA

Instroom in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kan eventueel leiden tot hoogoplopende premiekosten. Door ten aanzien van uw oud-medewerker terugkeer in arbeid te realiseren en daarbij te streven naar optimale benutting van de restcapaciteit, kunt u voorkomen dat u zelf de regie verliest. Wij kunnen uw oud-medewerker effectief ondersteunen bij het vinden van ander, beter passend werk. Met deze inzet biedt u hem/haar een goed perspectief en stuurt u actief op niet noodzakelijk te maken kosten.

Job coaching, praktische ondersteuning on the job

Soms kan het voor succesvol behoud van of terugkeer in werk een voorwaarde zijn om praktische ondersteuning in te zetten in de dagelijkse werkomgeving. We spreken dan van ‘coaching on the job’. Onze coaches zijn ervaren in het begeleiden van mensen die bekend zijn met onder andere: niet aangeboren hersenletsel (NAH), neurodegeneratieve aandoeningen, et cetera.

Arbeidstraining, multidisciplinaire aanpak bij chronische klachten

Deze training is erop gericht om chronische klachten (bewegingsapparaat of vermoeidheid) effectief tegen te gaan. De interventie is een beproefde methode die alle onderliggende factoren in hun samenhang aanpakt.