Het Arbeidsdeskundig onderzoek

Indien het onduidelijk is of de betrokken medewerker binnen uw organisatie of daarbuiten moet gaan re-integreren, dan moet u een arbeidsdeskundige inschakelen om dit te onderzoeken. Meestal gebeurt dit aan het einde van het eerste jaar verzuim (‘opschudmoment’). Op grond van de uitkomst van het onderzoek kunnen de werkgever en de medewerker, conform de verplichtingen binnen de Wet verbetering poortwachter, een start maken met de interne, of eventueel de externe re-integratie.

Onderzoek

De arbeidsdeskundige zal in een gecombineerd onderzoek met name de interne mogelijkheden en de eventuele huidige prestatie ten aanzien van passende arbeid beoordelen. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de belasting in het werk zal worden afgezet tegen de belastbaarheid van de betrokken medewerker.
De arbeidsdeskundige zal zich hierbij laten leiden door het belastbaarheidprofiel, opgesteld door de bedrijfsarts, conform de FML-methodiek (functionele mogelijkhedenlijst), of door andere in het dossier vastgelegde gegevens omtrent de belastbaarheid.

Advies

De resultaten, welke worden verkregen uit het onderzoek, worden vastgelegd in een arbeidsdeskundig advies in de vorm van een uitgebreide rapportage.
Deze rapportage kan door zowel de werkgever als de medewerker worden gebruikt inzake de opbouw van het re-integratiedossier, conform de verplichtingen hieromtrent vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd vanaf datum onderzoek tot de levering van de rapportage, bedraagt maximaal 7 werkdagen.

Resultaat

De werkgever en de medewerker krijgen een onderbouwd re-integratieadvies omtrent de interne mogelijkheden (re-integratie spoor 1) en eventueel de externe mogelijkheden (re-integratie spoor 2).

Uitvoering

Als er een afspraak is gepland zal een bedrijfsbezoek plaatsvinden. In het belang van onafhankelijk arbeidsdeskundigonderzoek spreekt de arbeidsdeskundige, zowel de werkgever als de medewerker.