Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Volandis

Vechtstad Consultancy en Bouw & Gezond zijn NEN en ISO 9001-2015- en Arbo gecertificeerde dienstverleners die zich hebben gespecialiseerd in de uitvoering van de DIA/PAGO en bodemsaneringskeuringen voor bouw- en bouw gerelateerde bedrijven.

De bouwwereld is binnen arbodienstverlening een bijzondere branche, zij heeft voor ons geen geheimen meer en wij kennen er de wegen, de taal en mores.

Beide organisaties hebben afzonderlijk met Volandis een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg. Alle medewerkers die onder de cao Bouw en Infra vallen, hebben binnen hun CAO-pakket preventiezorg kosteloos het recht op vrijwillig onderzoek (keuringen), advies en begeleiding door ons.

De opdrachtgevers van Vechtstad Consultancy zijn overwegend in de regio Twente en de Achterhoek gevestigd. Bouw & Gezond daarentegen werkt overwegend voor grote bouwbedrijven gevestigd door het gehele land.

Opdrachtgevers en hun medewerkers ervaren onze organisaties en haar mensen als benaderbaar, persoonlijk, flexibel en zorgvuldig.

Een vast contactpersoon begeleidt u en uw medewerker(s) gedurende het gehele keuringstraject. De uitvoering vindt bij voorkeur plaats op uw bedrijf door in de bouw ervaren bedrijfsartsen en doktersassistentes en in samenwerking met de DIA adviseurs van Stichting Volandis.

De opdrachtgever ontvangt desgewenst na afloop van het project een basis bedrijfsrapportage, mits niet herleidbaar (privacy) naar uw medewerker(s).

Informeer vrijblijvend. Dit kan door het sturen van een mail naar: info@vechtstadconsultancy.nl of info@bouwengezond.nl

Voor persoonlijk contact telefoon: 0523 – 272 926