Certificeringen

Onze certificeringen zijn niet alleen een periodieke bekroning op ons kwaliteitsmanagementsysteem, zij zijn meer dan dat. Wij werken er dagelijks aan om ruimschoots te voldoen aan doelstellingen en verwachtingen van onze klanten, relaties, collega’s en leveranciers.

Labor et Sanitas B.V. met daaronder de werkmaatschappijen Vechtstad Consultancy B.V. en Bouw en Gezond B.V. voldoen aan de gestelde eisen in de norm Certificaatschema Dienstverlening Arbodiensten, versie 1

ARBO-certificaat

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: het verrichten van de wettelijke taken conform de Arbowet, voor de externe arbodienst, geldig tot 26 juni 2026.

   Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)

Daarnaast voldoet het managementsysteem van Labor et Sanitas B.V. met daaronder de werkmaatschappijen Vechtstad Consultancy B.V. en Bouw en Gezond B.V. aan de eisen gesteld in de kwaliteitsmanagement systeem.

NEN-EN-ISO 9001:2015

In mei 2018 zijn alle B.V.’s NEN-ISO 9001:2015 gecertificeerd door de certificerende instelling DNV Business Assurance.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: het uitvoeren van onderzoek, advies, en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg, geldig tot 26 juni 2026.

     NEN-EN-ISO 9001:2015

 

U kunt het certificaat aanvragen door middel van een email aan administratie@vechtstadconsultancy.nl