Benutten van mogelijkheden

Bij re-integratie is het belangrijk om u af te vragen wat uw medewerker wél kan. Want wie uit de roulatie is, is daarom nog niet per definitie arbeidsongeschikt. Wij gaan samen met u en uw mensen uit van de mogelijkheden en niet primair van de beperkingen.

Verantwoordelijkheden

Als medewerker heeft u een grote verantwoordelijkheid. Daar zetten wij op in. Dat geldt uiteraard ook voor de leidinggevenden. Ook zij zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om op die manier hun mensen gemotiveerd aan het werk te houden. Het nemen van verantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord is een onderdeel van het Huis van werkvermogen.

Oorzaak en gevolg

Het is belangrijk om met een scherpe blik en luisterend oor te achterhalen waar fysieke of mentale klachten vandaan komen. Persoonlijke omstandigheden en ingrijpende gebeurtenissen kunnen aan de basis van deze klachten liggen. Het ontbreken van duidelijkheid over de loopbaan van uw mensen kan ook een oorzaak zijn. Ook over- en onderbelasting komen vaker voor dan de meeste mensen zich in eerste instantie realiseren.