Op uw locatie

Wij leveren onze diensten bij voorkeur op uw locatie, of op een locatie na overleg. Deze flexibele en ondernemende werkwijze wordt door onze klanten zeer gewaardeerd.

Wij stellen nadrukkelijk korte lijnen, flexibiliteit en kwaliteit boven kwantiteit. Deze aanpak in combinatie met goede samenwerkingsafspraken en een heldere taakverdeling tussen uw organisatie en onze professionals draagt bij aan het bedrijfseconomische rendement van uw onderneming.

Verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoeken

Door op locatie verzuimbegeleiding uit te voeren, kunnen wij een voorgesprek met de leidinggevende voeren en indien nodig, direct een drie-gesprek tussen uw leidinggevende, betrokken medewerker en onze professionals. Dit scheelt alle betrokkenen kostbare tijd en hiermee de werkgever geld en vergroot het maken van eenduidige en heldere afspraken.

Ook is het in sommige situaties waardevol om de leidinggevende op de werkvloer te ondersteunen of te laten coachen door onze professionals zoals een bedrijfsarts.

Ook op klantlocatie voeren wij alle keuringen en medische onderzoeken uit, met de modernste digitale apparatuur. Dit draagt bij aan zorgvuldigheid en zo nauwkeurig mogelijke analyses.