Leefstijlcoach

De leefstijlcoach heeft kennis over de relatie tussen leefstijl en gezondheid en heeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een (on)gezonde leefstijl.

Als professional weet hij welke (f)actoren te beïnvloeden zijn en met welke interventiestrategie de slagingskans het grootst is. Hij bezit vaardigheden om mensen individueel te ondersteunen en te begeleiden bij hun leefstijl-verandering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl