Ergonoom

Onze bedrijfsfysiotherapeuten en bewegingswetenschappers verzorgen verschillende trainingen om ergonomisch werken binnen uw organisatie te verbeteren:

  • ergocoach beeldschermwerk: uw (preventie-)medewerkers leren beeldschermwerkplekken af te stemmen voor hun collega’s ter voorkoming van verzuim;
  • ergocoach fysieke belasting: uw (preventie-)medewerkers leren een nadere inventarisatie fysieke belasting te maken en knelpunten op te lossen;
  • workshop beeldschermwerk: na een kort theoretisch deel omtrent gezondheidsrisico’s wordt in de praktijk doorgenomen, wat een ergonomisch verantwoorde werkplekinrichting is;

Door uw eigen mensen te trainen op het gebied van fysieke belasting en wegwijs te maken in de ergonomie ontstaat er draagvlak om blijvend aandacht te houden voor ergonomische interventies op drie niveau’s (werkorganisatie, werkplekinrichting en werkwijze).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl