Bedrijfsmaatschappelijk werker

Gezonde mensen maken een gezonde organisatie.
Een mens uit balans is een verlies voor zichzelf en voor elke organisatie. De dienstverlening van onze bedrijfsmaatschappelijkwerker is erop gericht het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere mens de natuurlijke behoefte heeft om in balans te zijn. In balans met zichzelf, privé en op het werk. Een noodzaak voor goed functioneren.

Ons bedrijfsmaatschappelijk werk biedt de volgende diensten:

  • Individuele begeleiding aan medewerkers bij o.a. (dreigende) psychosociale problemen, dit kunnen zowel nog werkende als inmiddels verzuimende medewerkers zijn;
  • Advies en consultatie aan leidinggevende;
  • Trainingen op maat, die gericht zijn op o.a. communicatie, omgangsvormen, sociale vaardigheden, assertiviteit, stresshantering, balans tussen privé en werk;
  • Begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk en vastgelegd in de “Code van het maatschappelijk werk”, nader gespecificeerd in het functiekarakteristiek Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl