Trainingen

Onze trainingen en coaching worden altijd in overleg met u samengesteld. Onze trainers en coaches zijn ervaren en gecertificeerd.

Als u meer wilt weten over onze trainingen, dan horen wij graag van u via 0523 -27 29 26.

Arbeids- en organisatiedeskundige

De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers en ondersteunt bij vragen over duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement, psychosociale arbeidsbelasting en risico’s in het werk vanuit veranderkundig perspectief.

Ergonoom

Onze bedrijfsfysiotherapeuten en bewegingswetenschappers verzorgen verschillende trainingen om ergonomisch werken binnen uw organisatie te verbeteren zoals

  • ergocoach beeldschermwerk
  • ergocoach fysieke belasting
  • workshop beeldschermwerk

Door uw eigen mensen te trainen op het gebied van fysieke belasting en wegwijs te maken in de ergonomie ontstaat er draagvlak om blijvend aandacht te houden voor ergonomische interventies op drie niveau’s (werkorganisatie, werkplekinrichting en werkwijze).

Leefstijlcoach

De leefstijlcoach heeft kennis over de relatie tussen leefstijl en gezondheid en heeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een (on)gezonde leefstijl.

Als professional weet hij welke (f)actoren te beïnvloeden zijn en met welke interventiestrategie de slagingskans het grootst is. Hij bezit vaardigheden om mensen individueel te ondersteunen en te begeleiden bij hun leefstijl-verandering.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Gezonde mensen maken een gezonde organisatie.
Een mens uit balans is een verlies voor zichzelf en voor elke organisatie. De dienstverlening van onze bedrijfsmaatschappelijkwerker is erop gericht het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere mens de natuurlijke behoefte heeft om in balans te zijn. In balans met zichzelf, privé en op het werk. Een noodzaak voor goed functioneren.

Ons bedrijfsmaatschappelijk werk biedt de volgende diensten:

  • Individuele begeleiding aan medewerkers bij o.a. (dreigende) psychosociale problemen, dit kunnen zowel nog werkende als inmiddels verzuimende medewerkers zijn;
  • Advies en consultatie aan leidinggevende;
  • Trainingen op maat, die gericht zijn op o.a. communicatie, omgangsvormen, sociale vaardigheden, assertiviteit, stresshantering, balans tussen privé en werk;
  • Begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk en vastgelegd in de “Code van het maatschappelijk werk”, nader gespecificeerd in het functiekarakteristiek Bedrijfsmaatschappelijk werk.