Organisatieadvies en coaching

Arbeids- en organisatiekundige adviezen zijn waardevol bij strategische heroriëntatie en organisatieverandering
en bij de begeleiding van de implementatie van veranderingen.

HR advisering

Advisering bij vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid, gericht op gedragsverandering en ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.

Thema’s zijn stress, duurzame inzetbaarheid, leiderschap, (sociale)veiligheid, verzuim en verhoging van productiviteit. Naast advisering kan het gaan om procesbegeleiding of trainingen voor management en medewerkers.

Individuele en teamcoaching

Coaching van medewerkers en leidinggevenden met werk (en privé) gerelateerde vragen op het gebied van inzetbaarheid in diverse loopbaanfasen, de vergroting van veerkracht, re-integratie bij verzuim of versterking van leidinggevende vaardigheden en coaching van teams en samenwerkingsvragen.

Management

Projectmanagement of aansturing van teams op één van bovengenoemde aandachtsgebieden gedurende een langere periode bij één organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl