Externe vertrouwenspersoon

In een goede werkomgeving is er respect voor elkaar en zijn er normale omgangsvormen. Verhoudingen kunnen echter ernstig verstoord worden doordat er bijvoorbeeld gepest wordt, mensen worden buitengesloten, gediscrimineerd of te maken krijgen met seksuele intimidatie.

Met de aanstelling van interne vertrouwenspersonen en daarnaast een externe vertrouwens- en contactpersoon wordt de opvang en begeleiding van mensen die ongewenst gedrag ervaren geborgd.

Heeft uw organisatie beleid op gebied van sociale veiligheid geregeld ten behoeve van uw medewerkers?

Wij ondersteunen u met:

  • het opzetten van beleid op het gebied van sociale veiligheid en ongewenst gedrag;
  • coaching en professionalisering van medewerkers in de rol van interne contact- en vertrouwenspersonen;
  • de opvang en begeleiding van medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl