Ergonomie en fysieke belasting

De ergonoom houdt zich bezig met veilige en gezonde werkomstandigheden voor mensen. Een ergonoom kan bijvoorbeeld advies geven over de inrichting van werkplekken. Comfort en het goed kunnen functioneren van de medewerker zijn hierbij belangrijke doelen.

Competenties van de ergonoom:

  • Analytisch
  • Resultaatgericht
  • Creatief
  • Omgevingsbewust
  • Kan anticiperen

Zo kan de ergonoom spreekuur in uw organisatie verzorgen waarbij medewerkers met vragen over de werkplek of beginnende gezondheidsklachten terecht kunnen. Naast een hersteladvies (bijv. oefeningen op de werkplek) kan de werkplek ergonomisch beoordeeld worden. Adviezen worden vervolgens gegeven om de gezondheidsklachten gunstig te beïnvloeden (werkorganisatie, werkplekinrichting, hulpmiddelen, werkmethode).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl