Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als een mens in balans is met zichzelf en zijn omgeving functioneert deze persoon zowel privé als zakelijk optimaal, ook in bedrijfseconomisch opzicht. Iemand die uit balans is zit niet lekker in zijn vel en kan slecht tegen negatieve prikkels.

Veranderingen zijn vermoeiend en onverwachte wendingen irriteren en maken onzeker. Medewerkers die uit balans zijn, door oorzaken vanuit de werksituatie of privésituatie of door een combinatie van beide, zitten vast en reageren statisch. Stress ligt altijd op de loer en ziekmelden lijkt de redding.

Deze negatieve signalen kunnen ernstige vormen aannemen zoals psychische klachten, overspannenheid of burnout. Dit is ontmoedigend voor de persoon zelf, die vastgelopen thuiszit, en voor de werkgever die een gewaardeerde kracht een (lange) tijd moet missen.

Gezonde mensen maken een gezonde organisatie

Een mens uit balans is een verlies voor zichzelf en voor elke organisatie. De dienstverlening van onze bedrijfsmaatschappelijkwerker is erop gericht het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere mens de natuurlijke behoefte heeft om in balans te zijn. In balans met zichzelf, privé en op het werk. Een noodzaak voor goed functioneren.

Diensten

Ons bedrijfsmaatschappelijk werk biedt de volgende diensten:

  • Individuele begeleiding aan medewerkers bij o.a. (dreigende) psychosociale problemen, dit kunnen zowel nog werkende als inmiddels verzuimende medewerkers zijn;
  • Advies en consultatie aan leidinggevende;
  • Trainingen op maat, die gericht zijn op o.a. communicatie, omgangsvormen, sociale vaardigheden, assertiviteit, stresshantering, balans tussen privé en werk;
  • Begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Werkwijze

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek. Naar aanleiding hiervan worden de uren van de inzet bedrijfsmaatschappelijk werk en de te behalen doelen vastgesteld. Afspraken worden contractueel vastgelegd.
In de vervolggesprekken helpt de bedrijfsmaatschappelijkwerker de medewerker om te helpen grip te krijgen op de problemen en biedt begeleiding bij het anders aanpakken van de situatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker hecht waarde aan een goede samenwerking met de bedrijfsarts, personeelsfunctionaris en leidinggevende.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk en vastgelegd in de “Code van het maatschappelijk werk”, nader gespecificeerd in het functiekarakteristiek Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl